Актуален ли статус СП 70.13330 2012 в 2019 году?

Актуален ли статус СП 70.13330 2012 в 2019 году?