Актуален ли статус СП 49.13330 2010 на 2019 год?

Актуален ли статус СП 49.13330 2010 на 2019 год?